La solitud dels pacients als hospitals en relació amb la pandèmia