Reflexions sobre el maneig de les gestants que rebutgen transfusions sanguínies. Aspectes ètics i legals