• Inici
  • Reflexions del Comitè de Bioètica de Catalunya i el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya sobre una possible negativa, en nom de l’ideari institucional, a l’aplicació de la Llei reguladora de l’Eutanàsia.

Reflexions del Comitè de Bioètica de Catalunya i el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya sobre una possible negativa, en nom de l’ideari institucional, a l’aplicació de la Llei reguladora de l’Eutanàsia.

Dos persones, una jove i una gran, s'agafen les mans

El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) i el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya (CESSC) han fet públic un comunicat on ambdues entitats volen clarificar algunes qüestions relatives a la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia (LORE). En concret, el document al·ludeix al concepte d’objecció de consciència d’entitats i/o professionals i a la manera en què aquest pot incidir en la vulneració dels dret del ciutadà a una mort digna.

Els Comitès consideren que, atès que la sol·licitud de la prestació d'ajuda per avançar la mort es pot donar en diverses situacions personals, l’ajuda a morir no pot ser mai prescrita, sinó que únicament correspon a la persona interessada la seva activació. Tot i això, el document parla de la necessitat –definida per la mateixa LORE– que un seguit de professionals experts verifiquin si la situació de la persona que demana l’eutanàsia s’adiu a les condicions de sofriment intolerable per a la persona, situació clínica determinada i d’altres supòsits recollits a la Llei.

Pel que fa a l’objecció de consciència, tant el CBC com el CESSC reconeixen el garantisme de la llei a l’hora de respectar el drets de les persones a decidir com i quan volen que sigui el seu final, i això comporta deures envers les institucions assistencials. Tot i que pot existir un xoc entre el dret del ciutadà i el del professional a l’hora d’objectar, el document explica que l’equilibri no pot derivar en la no prestació del servei, doncs això implicaria impedir l'exercici d'un dret al pacient i imposar-li uns valors que no són els seus, ignorant i rebaixant la seva dignitat.

L’informe redactat pels membres d’ambos comitès considera que els idearis de les organitzacions no poden estar per sobre del compromís de servei hospitalari o assistencial, que es el que legitima la raó de ser d’aquestes institucions. De la mateixa manera, el document afegeix que imposar als professionals de la institució un ideari o uns valors determinats per sobre de l’ètica professional no només perjudica el ciutadà, sinó que és contrari al principi d'autonomia legalment reconegut als professionals de la salut en l'exercici de la seva professió.

El CBC i el CESSC conclouen el seu informe fent una invitació a establir un diàleg entre les organitzacions del país que s’oposen a aplicar la llei de l'eutanàsia amb els responsables sanitaris, amb la finalitat de trobar punts d'acord, i preservar tan els drets dels pacients com el deure de no abandonament.

Data d'actualització:  30.07.2021