La participació dels pacients en els assaigs clínics: alguns aspectes ètics rellevants