• Inici
  • Comitès d'ètica assistencial plurals i pluralitat de pacients

Comitès d'ètica assistencial plurals i pluralitat de pacients

Begoña Román Maestre
Professora de Filosofia Moral a la Universitat de Barcelona i Presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

model_catala_decisions_anticipadesEntenem per pluralisme la coexistència de diferències en un grup. El pluralisme social és un fet i, com a tal, senzillament constatable; però des d’una concepció moral podem afegir que és un valor, és a dir, un tret positiu que s’ha d’incentivar en els grups. D’aquesta manera, l’existència de diferències es pot entendre com a símptoma de llibertat, d’expressió d’opcions diverses i, al seu torn, es pot concebre com a motor d’autonomia, ja que permet la recerca de l’opció personal. L’absència d’alternatives i, per tant, de diferències en les maneres de pensar, fer i viure en general és sospitosa d’ofegar l’exercici de la llibertat, i ja sabem que sense llibertat no hi ha ètica ni possibilitat de legitimitat.

Data d'actualització:  25.06.2018