Ètica de la prevenció: qüestionant vells escenaris