Consideracions sobre la limitació de recursos i decisions clíniques en la pandèmia COVID-19