Rotavirus

Infecció per rotavirus / Gastroenteritis per rotavirus

Rotavirus

El rotavirus és un virus molt contagiós que produeix gastroenteritis (inflamació de la membrana interna de l'intestí causada per un virus, un bacteri o per paràsits) aguda durant la infància. El seu nom prové de la paraula rota, que en llatí significa "roda", per la seva forma circular.

Afecta principalment lactants i nens més petits de cinc anys. Els adults també el poden contraure, però no acostumen a presentar símptomes o, si en manifesten, són molt lleus.

El virus es troba en les femtes de les persones infectades i es transmet ràpidament a d'altres persones a través de les mans, d'objectes com bolquers o joguines, de l'aigua i dels aliments.

La infecció per rotavirus és la principal causa de diarrea entre els nadons i els infants. També provoca febre, vòmits i dolor abdominal. La pèrdua de líquids corporals pot arribar a produir deshidratació.

El tractament es basa en l'administració de solucions de rehidratació oral. En els casos més greus, la reposició de líquids s'ha de fer per via intravenosa i, per tant, es requereix ingrés hospitalari.

El rentat de mans freqüent amb aigua i sabó i les mesures d'higiene són la millor eina per prevenir la diarrea per rotavirus i per altres gèrmens. Existeix una vacuna contra el rotavirus, però a Catalunya no està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques. 

Transmissió

La via de transmissió principal és la fecal-oral. Fins a deu dies després de contraure la malaltia, les persones infectades alliberen grans quantitats del virus en defecar. El rotavirus infecta altres persones en introduir-se dins l'organisme per la boca. El contagi es produeix a través de les mans, d'objectes com bolquers, joguines o superfícies, de l'aigua i dels aliments.

La propagació és molt ràpida, especialment en les escoles bressol, on es comparteixen joguines i mobiliari, i es prepara el menjar amb els mateixos estris.

Les possibilitats de contraure la malaltia augmenten durant l'hivern i la primavera (de desembre a juny).

Símptomes

El període d'incubació (interval des de la infecció fins a l'aparició dels símptomes) és d'aproximadament dos dies.  

Els infants afectats presenten vòmits i diarrea aquosa i abundant durant un període d'entre tres i vuit dies.

La pèrdua de líquids corporals pot provocar deshidratació, que es pot agreujar en els nadons i els infants més petits. Les manifestacions de la deshidratació inclouen disminució de l’orina, sequedat de boca i coll, marejos en estar dempeus, nerviosisme i somnolència.

Altres símptomes de la malaltia són febre, dolor abdominal i inapetència.   

Tractament

El tractament principal consisteix a reemplaçar els líquids i les sals que l'organisme perd amb la diarrea i els vòmits mitjançant l'administració d'una solució oral.

Els casos més greus requereixen la rehidratació per via intravenosa i, per tant, ingrés hospitalari. 

Prevenció

L'adopció d'uns bons hàbits d'higiene ajuda a prevenir la infecció per rotavirus. Cal netejar-se bé les mans amb aigua i sabó després d'anar al lavabo, canviar bolquers i tocar aliments. També convé rentar bé les joguines i les superfícies que es poden contaminar amb les femtes, com els canviadors. 

Data d'actualització:  29.03.2017