• Inici
  • Hipertensió arterial

Hipertensió arterial

El braç d'una persona a qui li prenen la pressió

La pressió arterial és la força que fa la sang a les parets de les artèries. Té dos components:

  • Pressió arterial sistòlica. Correspon al valor màxim de la pressió arterial quan el cor es contrau en bategar (sístole).
  • Pressió arterial diastòlica. Correspon al valor mínim de la pressió arterial quan el cor es troba en repòs, entre batecs cardíacs (diàstole).

Una persona és hipertensa quan té repetidament la pressió arterial sistòlica (la màxima) igual o superior a 140 mm Hg, o bé la pressió arterial diastòlica (la mínima) igual o superior a 90 mm Hg. Els criteris poden variar en cada persona, sobretot si es pateix alguna malaltia. En cas de tenir diabetis, les xifres de control han de ser més baixes (per sota de 130/85 mm Hg).

La hipertensió arterial és una malaltia crònica que pot arribar a causar diferents tipus de lesions a les artèries i que incrementa el risc de patir malalties de l’aparell circulatori, principalment l'ictus i l'infart agut de miocardi. És el factor de risc cardiovascular més important, però també el més fàcil de detectar i el de tractament més eficaç i senzill.

Es tracta d’un dels trastorns més freqüents en les societats industrialitzades i una de les primeres causes de mort. Afecta al voltant del 20% de la població adulta, un percentatge que augmenta amb l'edat. A Catalunya, almenys una de cada quatre persones adultes és hipertensa.

Font: Institut Català de la Salut. Departament de Salut 

Causes

No es coneixen les causes de la hipertensió, però hi ha alguns factors que s'hi relacionen (vegeu el bloc Factors de risc).

Factors de risc

Les persones que fumen, amb sobrepès, que mengen amb molta sal i greix, que consumeixen molt d'alcohol, que pateixen estrès o que no fan activitat física tenen més probabilitats de desenvolupar hipertensió. També tenen més risc de patir-ne les persones amb el colesterol alt, amb malalties del cor o dels ronyons, i les que tenen antecedents d'hipertensió a la família.

La pressió arterial tendeix a augmentar amb l'edat. Els homes solen tenir la pressió arterial més alta que les dones fins als 50 anys. A partir d'aquesta edat, coincidint amb l'edat de la menopausa, passa el contrari. De tota manera, qualsevol persona de qualsevol edat pot desenvolupar hipertensió.

Símptomes

Les persones amb una hipertensió moderada es troben bé i no tenen símptomes. Tot i això, en alguns casos els símptomes següents poden ser indicatius de tensió alta:

  • Mal de cap fort.
  • Brunzit o sorolls a les orelles.
  • Hemorràgia nasal.
  • Fatiga.
  • Confusió.
  • Dolor al tòrax.
  • Canvis en la visió.

Diagnòstic

Per al diagnòstic d'hipertensió arterial no n'hi ha prou amb una única mesura de la pressió arterial, sinó que les xifres han de ser elevades de manera persistent. La tensió varia segons les circumstàncies (esforços, postures, estrès…) i per això cal mesurar-la en diverses visites. 

Tractament

La hipertensió és una malaltia crònica que no es pot guarir, però que es pot controlar mitjançant la introducció de canvis en l’estil de vida, com ara el seguiment d’una alimentació equilibrada i baixa en sal o la pràctica regular d'activitat física, i l'administració de medicaments, quan convé. L'objectiu del tractament és reduir la pressió arterial per evitar el risc de possibles complicacions.

El fet de trobar-se bé no vol dir que es pugui deixar, reduir o modificar la medicació. Cal recordar-se'n cada dia. Prendre-la exactament, com ha dit el metge o la metgessa, és la millor manera de tenir la pressió a ratlla.

La periodicitat amb què les persones hipertenses s’han de mesurar la pressió arterial és molt variable i està en funció de les xifres de pressió arterial, la presència d'altres malalties, etc. En cas d'un bon control, una visita cada 3-6 mesos pot ser suficient. Cal fer una avaluació mèdica a l'any perquè acudir regularment a mesurar-se la pressió és la millor manera de controlar-se-la i d'evitar complicacions.

Prevenció

Controlar la hipertensió és molt important per evitar les malalties cardiovasculars. Retardar-la o prevenir-la és possible amb un estil de vida saludable. Així, seguir una alimentació equilibrada i baixa en sal, fer activitat física regularment, no fumar i moderar el consum d'alcohol són recomanacions bàsiques que serveixen com a prevenció de la hipertensió.

Amb quina periodicitat cal prendre's la pressió arterial?

Es recomana prendre’s la pressió arterial amb una periodicitat mínima de dos anys.

 

Recursos per a professionals

Els professionals sanitaris han de conscienciar les persones que formen part del grup de risc de la importància de prendre's la tensió arterial regularment com a mesura preventiva.

Formen part d'aquest grup les persones de més de seixanta anys de les quals es desconeguin les xifres de tensió arterial o bé que no s'hagin pres la tensió arterial en els darrers dos anys, com també totes les persones amb altres factors de risc cardiovascular i familiars d'hipertensos coneguts.

A la població sana i asimptomàtica es recomana determinar la pressió arterial amb una periodicitat mínima de dos anys.

La mesura de la pressió arterial amb l'esfigmomanòmetre de mercuri és la prova adequada per al diagnòstic de la hipertensió arterial. Per consens s'accepten com a xifres tensionals normals per a la població adulta les inferiors a 140 mmHg i 90 mmHg de sistòlica i diastòlica, respectivament.

La determinació de la tensió arterial la pot dur a terme tant el metge o metgessa com la persona diplomada d'infermeria. És aconsellable realitzar-la a tota persona que es visiti per primera vegada. Cal registrar-la sistemàticament a la història clínica. Es recomana al personal d'infermeria encarregar la mesura de la tensió arterial regularment, cosa que en millora clarament la cobertura.

Es considera imprescindible la disponibilitat d'un esfigmomanòmetre de mercuri i dos braçals per a adults (l'estàndard i el d'obesos) a tots els centres d'atenció primària. L'aparell ha d'estar convenientment revisat i calibrat. També és necessari el coneixement precís de la tècnica auscultatòria de mesura de la tensió arterial per evitar possibles errors diagnòstics i biaixos.

Cal recordar que per al diagnòstic de la hipertensió arterial es requereixen almenys tres determinacions de pressió arterial efectuades en dues visites successives, preferiblement amb set dies de separació entre elles.

Hi ha evidències abundants sobre l'efectivitat del tractament de la HTA en la reducció de la morbimortalitat cardiovascular. Tots els fàrmacs antihipertensius tenen una eficàcia i seguretat similars, i les diferències dels resultats entre els diferents assaigs s'expliquen, en la major part, per les diferències en els gradients de pressió arterial. Una metanàlisi de nou assaigs clínics amb antihipertensius va trobar que els antihipertensius clàssics continuen tenint un benefici similar als fàrmacs nous quant a la protecció global cardiovascular, i que un bon control de la pressió arterial continua sent el factor més important en la reducció de la morbimortalitat cardiovascular.

Informació relacionada

Data d'actualització:  28.06.2021