A l'administració sanitària del Sistema de Salut de Catalunya hi ha cinc òrgans que treballen conjuntament per assolir un mateix objectiu: oferir una atenció sanitària de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.