Les voluntats anticipades són unes instruccions amb què una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa com vol que sigui el final de la seva vida. Si arribat el moment, no es troba en disposició de triar el que vol, el document servirà per respectar els seus desitjos. L’objectiu és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les.

Un dels objectius del Comitè de Bioètica de Catalunya és oferir eines per promoure l’exercici de l’autonomia ciutadana. L’any 2002, el Comitè va publicar una guia sobre el document de voluntats anticipades (DVA). L’experiència adquirida durant aquest temps va fer oportú renovar-la i posar-la al dia a través d’una nova edició, publicada el 2010. Amb aquesta guia, el Comitè de Bioètica de Catalunya pretén contribuir a la reflexió i fer-la arribar tant a la ciutadania com als gestors i professionals de la salut i del dret.

L’objectiu és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les.

La importància de les voluntats anticipades

És un fet innegable que hi ha una preocupació per les decisions que es prenen a la fi de la vida. Es compta amb més recursos i una ajuda dels professionals de la salut a l’abast de quasi tothom; però, al mateix temps, es tem que l’aplicació de les tècniques curatives no s’ajusti prou a la situació personal i a la manera de ser de cadascú. Tothom té dret a posar límits a qualsevol actuació que s’efectuï sobre un mateix o a demanar una actuació determinada, quan es prefereix abans que una altra. I tothom té dret a anticipar aquesta voluntat perquè es tingui en compte quan, arribat el moment, no es pugui expressar o defensar directament i personalment.

En aquest context s’inscriu la raó de ser de les voluntats anticipades: com a ocasió per continuar exercint l’autodeterminació personal en moments de pèrdua del control de decisió, en què es vol que els propis valors o les indicacions siguin presents i es respectin. La transcendència d’elaborar un document d’aquest tipus recomana acompanyar-lo amb una reflexió sobre els seus objectius, els requisits, els límits, les formes i les conseqüències.

La realització del document de voluntats anticipades