D'una banda, el Comitè de Bioètica de Catalunya reflexiona sobre les diverses controvèrsies ètiques plantejades a partir dels nous descobriments en medicina i biologia. El seu objectiu és analitzar des de la racionalitat els problemes ètics que es plantegen i, en darrera instància, oferir una qualitat assistencial òptima amb criteris de justícia i equitat. Aquestes reflexions tenen compte criteris cientificotècnics, econòmics i legals, com també els drets humans i els valors socials o personals.

D'altra banda, el ciutadà és sovint objecte passiu dels efectes de la ciència i de la tecnologia pel que fa a la salut; però, a la vegada, se li demana una participació més activa en la seva aplicació i la recerca que els genera. Si els seus coneixements en aquest camp, per exemple, són imprecisos o incorrectes, es pot convertir fàcilment en objecte de manipulació o bé sofrir indegudament conseqüències que no desitjava i pot arribar a ser una joguina inconscient de forces que desconeix.

És més freqüent que es demani al ciutadà sa o malalt la seva participació com a subjecte en estudis de recerca en ciències de la salut. Per tant, és necessari que tingui una idea prou real del que és la recerca biomèdica en general amb la finalitat primordial d’augmentar el coneixement i, també, del que pretén l’estudi concret en el qual se li demana de participar. Per això, ha de conèixer en quines característiques ha de basar la seva acceptació de fer-ho o la seva negativa.

El ciutadà és sovint objecte passiu dels efectes de la ciència i de la tecnologia pel que fa a la salut.

1. Recerca en salut

2. Assaig clínic

3. Consentiment informat

4. Què és un CEI?

5. Preguntes clau

Documents