El Sistema de Salut de Catalunya

El Sistema de Salut de Catalunya és un complex conjunt d'engranatges que funciona gràcies a milers de professionals que es dediquen en cos i ànima a investigar, estudiar, diagnosticar, curar, cuidar i assistir a qui ho necessita: la suma de batecs que el mantenen viu.

El sistema sanitari català abasta el conjunt del serveis d'atenció a la salut públics, universals, equitatius i sostenibles. La majoria d'ells es presten en centres assistencials de naturalesa diversa (centres d'atenció primària, hospitals, centres d'atenció sociosanitària, centres de salut mental i addiccions, entre altres), però també n'hi ha que s'ofereixen en altres tipus d'establiments, com les farmàcies, al domicili, a distància, o que no són purament assistencials, com ara la recerca i la innovació. Tots aquests recursos, que pertanyen a diferents entitats proveïdores, s'integren en una única xarxa i es coordinen per assolir un objectiu comú: millorar la salut de les persones, que són al centre del propi sistema. 

La singularitat del nostre sistema de salut, que rau en la separació de funcions de planificació, finançament i provisió de serveis, i en la diversitat de proveïdors, i sobretot, els seus resultats, l'han fet atractiu més enllà de les nostres fronteres i l'han convertit en un model d'excel·lència, capaç de dotar Catalunya d'un nivell de benestar i d’esperança de vida només comparables amb els països més avançats en atenció sanitària.