La prevenció, d’acord amb la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, consisteix en el conjunt d’accions dirigides a evitar o reduir la incidència de violència masclista mitjançant la reducció dels factors de risc i impedir-ne, així, la normalització, i també les accions dirigides a sensibilitzar la ciutadania, especialment les dones, en el sentit que cap forma de violència no és justificable ni tolerable. Les actuacions preventives han de considerar tant les situacions en què encara no s’ha donat l’abús, per permetre identificar-les, especialment entre la població jove, com els casos en què ja s’han donat situacions de violència, per evitar-ne la cronicitat.

Els serveis sanitaris a través dels professionals de la salut dels equips d’atenció primària, els d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i el de les consultes d’atenció especialitzada, com ara obstetrícia i ginecologia, salut mental i addiccions o traumatologia, urgències hospitalàries, entre d’altres, es troben en una situació privilegiada per dur a terme la prevenció.

Les característiques d’accessibilitat, el contacte directe i continuat amb els diversos col·lectius de dones i el fet de comptar amb equips multidisciplinaris fan de les consultes sanitàries un context idoni per detectar les dones en situació de violència, així com per prevenir i frenar les conseqüències de la violència en la salut i el benestar de les dones i les seves filles i fills.

En l’àmbit de la salut s’actua en prevenció a través dels programes de formació sobre violència masclista i a través de la sensibilització i conscienciació de la ciutadania des del centre de salut i en coordinació amb d’altres serveis, entitats o grups del mateix territori que realitzen tasques de prevenció i sensibilització al voltant de la violència masclista.

És rellevant que els programes d’intervenció, prevenció i promoció de la salut amb joves incloguin una part de prevenció i detecció de la violència per assessorar els professionals de la salut i de l’educació, dotar-los de competències i facilitar-los les eines necessàries. L’Institut Català de les Dones va organitzar l’any 2012, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Departament d’Ensenyament i l’Institut d’Estudis de la Salut, formació específica en prevenció de relacions abusives en l’àmbit de la parella en el col·lectiu jove. Aquesta iniciativa forma part del programa Estimar no fa mal. 

Data d'actualització:  20.11.2020