Violència masclista

Violència masclista

Són nombrosos els estudis que demostren l’impacte de la violència masclista sobre la salut de les dones que la pateixen i dels seus fills i filles. Un informe de l’Organització Mundial de la Salut publicat l'any 2013 reitera que la violència contra les dones és un problema de salut pública i una greu violació dels drets humans de les dones, i destaca la importància del paper del sector de la salut a l’hora de donar respostes a la violència masclista. 

Segons la Declaració per a l'eliminació de la violència contra les dones de les Nacions Unides de 1993, la violència masclista és “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada”.

Tot acte de violència constitueix una manera coercitiva d'exercir el poder. S'utilitza per obligar la persona a fer alguna cosa que no vol fer. En la nostra societat, la violència masclista és, sens dubte, una expressió de poder dels homes sobre les dones.

La violència masclista és un producte de la cultura patriarcal, la màxima expressió de la qual es construeix al voltant d'allò que coneixem com a masclisme. En aquest sentit, la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, incorpora la definició jurídica de violència masclista com “la violència que s'exerceix envers les dones, com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions o coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat".