Calendari de vacunacions

Vacuna COVID-19

Què és la vacuna contra la COVID-19? Per què ens hem de vacunar?

El calendari especifica quines vacunes es recomanen, a quina edat i de quines malalties protegeixen.

Les vacunes recomanades al calendari de vacunacions de Catalunya són gratuïtes.

El calendari vigent (2020) protegeix contra 15 microorganismes mitjançant 13 vacunes.

Podeu accedir a informació sobre cadascuna de les malalties cobertes pel calendari fent clic damunt el nom corresponent.

Calendari de vacunacions Diftèria Poliomelitis Tètanus Tos ferina d'on venim on anem Lluita contra les desigualtats en salut Llei de salut i social de Catalunya Reforç de caràcter públic del sistema sanitari Entrevistes Malaltia per Haemophilus influenzae tipus b Hepatitis B Malaltia per Meningococ C Hepatitis A Xarampió Rubèola Parotiditis Infecció pel virus del papil·loma humà Varicel·la Grip Malaltia per Pneumococ

Data d'actualització:  27.04.2021