Material divulgatiu

  • Dimensions del problema del tabaquisme a Catalunya pdf icon [317,17 kB ]
    Document que aplega l'experiència i la reflexió d'alguns professionals del país en l'àmbit del tabaquisme i que inclou dades sobre la situació actual del problema que poden ser útils a professionals i a estudiosos per detectar els progressos assolits i els reptes de futur.
  • Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupa el tabac pdf icon [1,29 MB ]
    És una eina adreçada a pares i mares que intenta resoldre dubtes, pors i inseguretats pròpies de la tasca d'educar els fills i filles en relació amb el consum de tabac. La introducció els situa en el context de la prevenció i el segon bloc conté informació general sobre els efectes i particularitats d'aquesta substància, tot desfent alguns tòpics i creences. Finalment, es donen pautes d'actuació en funció del patró de conducta i/o consum dels fills i filles.
  • 16 anys de lluita contra el tabac a Catalunya pdf icon [1,82 MB ]
    Recull de les principals activitats del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció del tabaquisme durant el període 1982-1998

Sobre els consums:  

         Espai lliure de fum; Espai lliure de fum . Espai lliure de fum i també del fum de les cigarretes electròniques

         Tabac de cargolar: Cigarrets fets a mà. Es rebaten algunes creences errònies en relació als cigarrets fets a mà: no són alternatives més naturals als cigarrets industrials, contenen additius i altres substàncies tòxiques, no són una alternativa efectiva per reduir el consum de tabac ni per deixar de fumar.

         Cigarretes electròniques Cigarretes electròniques. Què cal saber-ne? Cigarretes electròniques Què cal saber-ne? Sobre aquests aparells electrònics amb forma de cigarreta que vaporitzen una barreja de nicotina, propilenglicol i altres compostos químics i s’utilitzen inhalant el vapor produït.

         El Fum ambiental del tabac El fum és fatal    Campanya que informen sobre molts dels components indesitjables del tabac, i ofereix propostes d’actuació per a persones que en fumen i per a les que no ho fan.

 

Ajuda a les persones fumadores 

         Estàs pensant en deixar de fumar?  Enhorabona. Deixar de fumar és possible. Consells per a deixar el tabac

 

Programes

            Classe sense Fum, Un programa per retarda o evitar l'inici en el tabaquisme entre adolescents. Adreçat a estudiants de secundària entre 12 i 14 anys que signen un compromís per no fumar durant tot un any escolar.  

           Embaràs sense fum,L’embaràs és un bon moment per abandonar el consum del tabac. Si necessiteu ajuda, podeu consultar els professionals de l'equip de ginecologia perquè us informin dels mètodes per deixar de fumar.

          Infància sense Fum Protegiu el vostre fill del fum del tabac . Consells per a pares i mares per evitar els         efectes del fum i les substàncies tòxiques del tabac en els seus fills o filles.

 

Campanyes

         El tabac, ben lluny (2000) La campanya s'adreçava a les dones de vint-i-cinc a seixanta-cinc anys amb un triple objectiu: Conscienciar la població femenina de Catalunya dels perills generals i específics de gènere que comporta el tabaquisme, Emfasitzar els aspectes positius de l'abandonament i Oferir informació pràctica de com deixar de fumar.

        Johan Cruyff (1991) Es va aprofitar la col·laboració desinteressada i el testimoniatge de Johan Cruyff, que havia patit recentment un procés cardíac greu arran del qual va deixar de fumar.  

 

Data d'actualització:  18.12.2018