Els símptomes del TDAH acostumen a aparèixer a partir dels 6 anys i es manifesten en tots els entorns, com ara la família, l'escola i altres contextos socials, tot i que es poden percebre amb intensitat diferent.

Les persones afectades poden presentar:

 • Dificultats per mantenir l'atenció (manca d'atenció).
 • Excés d'activitat motriu i/o cognitiva (hiperactivitat).
 • Manca de control del comportament (impulsivitat).

 

En funció de quina manifestació presenti, aquest trastorn pot ser de tres tipus:

 • Trastorn d'inatenció. La conducta principal és el dèficit d'atenció i es caracteritza per:
  • Dispersió i facilitat per distreure's amb estímuls irrellevants.
  • Tendència a cometre errors per descuit, per exemple, en els treballs escolars.
  • Dificultat per organitzar i enllestir tasques.
  • Incapacitat per posar atenció als detalls.
  • Oblits persistents en les activitats diàries.
  • Problemes per escoltar i seguir instruccions.
  • Pèrdua freqüent d'objectes, com joguines o quaderns escolars.
  • Tendència a evitar tasques que requereixen un esforç mental continuat. 
 • Trastorn d'hiperactivitat-impulsivitat. El símptomes predominants són la hiperactivitat i la impulsivitat. Inclou els següents símptomes: 
  • Moviments motors excessius.
  • Dificultat per romandre asseguts i estar-se quiets, sobretot en un entorn tranquil.
  • Tendència a jugar amb les mans o els peus, a remoure's en el seient, i a córrer o a enfilar-se per tot arreu en situacions en què es inapropiat fer-ho.
  • Parla excessiva o descontrolada.
  • Tendència a interrompre o a immiscir-se en una situació aliena.
  • Facilitat per respondre sense haver escoltat completament la pregunta.
  • Dificultat per esperar el torn.
  • Tendència a actuar sense pensar, sense avaluar les conseqüències de la conducta.
  • Poca o cap sensació de perill.
 • Trastorn combinat. Inclou les tres manifestacions principals del TDAH (dèficit d'atenció, hiperactivitat i impulsivitat) i acostuma a ser el més freqüent.

 

Alguns d'aquests símptomes poden semblar comportaments normals en els infants, però en cas que pateixin TDAH les dificultats per mantenir l'atenció i les conductes d'hiperactivitat-impulsivitat es presenten amb més intensitat i freqüència que en la resta d'infants de la mateixa edat i afecten diferents àmbits i contextos (acadèmic, domèstic, social, etc.).

Les manifestacions conductuals d'aquest trastorn sovint persisteixen durant l'etapa adulta, però amb l'edat tendeix a disminuir la hiperactivitat i es manté la impulsivitat i la manca d'atenció.

Data d'actualització:  11.11.2020