Què és el son?

El son és un procés biològic complex que ajuda les persones a mantenir-se sanes. Es caracteritza pels canvis en l'activitat cerebral, la respiració, el ritme cardíac, la temperatura corporal i altres funcions fisiològiques.

El son es divideix en dos estats que s'alternen cada 90 minuts en un cicle que es repeteix entre 4 i 5 vegades al llarg de la nit:

 • Son sense moviments oculars ràpids (son no-MOR, son no-REM o son lent, son d'ondes lentes o son profund). Durant aquesta etapa augmenta el subministrament de sang als músculs, l'energia es restaura, els teixits creixen i es reparen, i s'alliberen hormones importants per al creixement i el desenvolupament. Es divideix en tres fases al llarg de les quals s'avança cap a un son més profund:
  • Fase 1. Etapa intermèdia entre estar despert i adormir-se. Es pot entrar en un son superficial.
  • Fase 2. Inici d'un son més profund. La respiració i el ritme cardíac són regulars i la temperatura corporal disminueix.
  • Fase 3. El son assoleix el màxim nivell de profunditat. La respiració s'alenteix, la pressió arterial disminueix i els músculs es relaxen. El cos allibera hormones.
 • Son de moviments oculars ràpids (son MOR, son REM o son paradoxal). El cervell està actiu i se somia. El cos es manté immòbil i la respiració i la freqüència cardíaca són irregulars. En aquesta fase predominen els processos de reparació cerebral (reorganització neuronal, consolidació i emmagatzematge de records).

Funcions

La funció principal del son és reparar l'organisme a partir de:

 • La regulació de la temperatura corporal. El son controla la temperatura que l'organisme necessita en cada moment en funció dels processos que s'hi desenvolupen, com els metabòlics o els hormonals. D'aquesta manera contribueix a la conservació de l'energia.  
 • El canvi dels patrons de la respiració. Durant el dia la respiració acostuma a ser irregular per la parla o la postura, entre d'altres factors, però durant l'etapa del son no-REM el ritme respiratori disminueix i s'uniformitza.
 • La reducció de l'activitat cardiovascular. Durant el son es redueix la freqüència cardíaca i la pressió arterial.
 • L'increment de l'activitat fisiològica. Mentre es dorm augmenten certes activitats fisiològiques, com ara la reparació cel·lular i el creixement. 
Data d'actualització:  15.03.2021