Síndromes de sensibilització central

 

Les síndromes de sensibilització central són malalties cròniques que afecten homes i dones de totes les edats i que provoquen un gran impacte en la qualitat de vida. Entre aquestes malalties es troben la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple.  

Es caracteritzen per una hiperexcitabilitat i hipersensibilitat, és a dir, una activació i resposta desmesurada del sistema nerviós davant fàrmacs, estrès, infeccions, o productes químics, que es manté en el temps malgrat la desaparició de l'estímul que l'ha desencadenat.

Provoquen símptomes que afecten diversos sistemes de l'organisme, amb períodes d'intensificació. Algunes d'aquestes manifestacions són la fatiga que no es recupera amb el repòs, el dolor generalitzat, les alteracions cognitives (com la dificultat de concentració, la lentitud mental i la pèrdua de memòria), el son no reparador o alteracions gastrointestinals, sempre sense una causa detectable que aparentment les justifiqui.

El tractament de les síndromes de sensibilització central és multidisciplinari i està enfocat a millorar la salut, l'autonomia i el benestar de les persones afectades. Per garantir una atenció de qualitat, el sistema de salut de Catalunya compta amb divuit unitats d’expertesa situades arreu del territori i integrades per professionals especialitzats de l'atenció primària i els hospitals.

Actualment, a Catalunya podria haver-hi prop de 200.000 persones afectades de fibromiàlgia, unes 45.000 amb la síndrome de fatiga crònica i unes 10.000 amb sensibilitat química múltiple.