El fet que una persona estigui infectada pel VIH no vol dir que hagi de desenvolupar necessàriament la sida. L'evolució de la infecció varia d'una persona a una altra. Les etapes de l'evolució habitual de la infecció que poden veure's influenciades pel tractament són les següents:

Primoinfecció

Els dies posteriors a la infecció, aproximadament la meitat de les persones manifesten símptomes inespecífics, que poden semblar els d'una grip.

Infecció asimptomàtica

Durant un període de temps llarg, les persones infectades pel VIH no presenten cap símptoma d'infecció. Per aquest motiu, algunes d'aquestes persones ignoren la seva seropositivitat i, per tant, poden transmetre el virus als altres sense saber-ho.

Infecció amb símptomes menors

Aquesta fase es caracteritza per l'aparició d'una sèrie de símptomes com diarrees persistents, suors nocturnes, febre, pèrdua de pes, augment de la mida dels ganglis limfàtics, i malalties de la pell i d'altres òrgans.

Infecció greu (sida)

En aquesta etapa, els símptomes són més greus. La pèrdua de pes, la suor nocturna i la febre s'intensifiquen i es prolonguen en el temps, i apareixen infeccions oportunistes com la pneumònia per P. Carinii, la toxoplasmosi cerebral i la tuberculosi, entre altres. També es poden produir malalties del sistema nerviós i alguns tumors.

Data d'actualització:  18.11.2020