Diagnòstic - Prova VIH

Si una persona sospita que, després d’una pràctica de risc, pot haver-se infectat, cal que es faci una prova de detecció del VIH. És important respectar el període finestra, només així, si el resultat és negatiu, voldrà dir que no es pateix la infecció. Si és positiu, no vol dir que la persona estigui malalta de sida, però indica que està infectada pel VIH, i que pot ser transmissora del virus.

A continuació, trobareu més informació en relació a la prova de detecció del VIH.

 

La prova de detecció del VIH és una anàlisi de sang o de fluid oral que detecta la presencia d’anticossos, del antigen p-24 o el ARN del virus del VIH dins de l’organisme.

Qualsevol persona, home o dona, pot estar infectada pel VIH si s'ha exposat al virus mitjançant les relacions sexuals o la sang. És recomanable que es facin la prova del VIH/sida les persones que es trobin en alguna de las situacions següents:

 • Els homes i les dones que han tingut relacions sexuals amb penetració sense preservatiu amb una o diverses parelles de les quals desconeixien si estaven infectades o no.
 • Les persones que han compartit el material utilitzat per a injectar-se drogues.
 • Les dones embarassades o les que pensin tenir un fill.
 • Les persones que han tingut alguna infecció de transmissió sexual.
 • Les parelles estables que volen deixar d'utilitzar el preservatiu en les seves relacions sexuals.

La prova sempre és voluntària i confidencial i cal valorar prèviament la idoneïtat de la seva realització i les implicacions del seu resultat.

El professional prendrà una mostra de sang o una mostra de fluid oral i depenent del tipus de prova utilitzada pot variar el temps de lliurament dels resultats, des d’uns minuts fins a una setmana.

Si el resultat és positiu, un tractament precoç permetrà un millor pronòstic en l’evolució de la infecció i alhora permetrà prendre mesures per evitar la transmissió a d’altres.

 

El 'període finestra' és el terme utilitzat per descriure el període de temps entre el moment en què es produeix la infecció pel VIH i el moment en què les proves utilitzades poden detectar-la. Com que hi ha diferents tipus de proves per a la detecció del VIH que tenen períodes finestra diferents, cal fer-se la prova en el moment adequat per aconseguir un resultat fiable.

Si una persona s'infecta amb el VIH, la transmissió del VIH a altres és possible durant el període finestra.  

 

 

Hi ha diferents tipus de proves que s'utilitzen per esbrinar si una persona està infectada pel VIH, les més utilitzades són: la prova de detecció d'anticossos contra el VIH, la prova d'antigen p24 i les proves ràpides. Aquestes proves s'utilitzen a vegades en combinació.

 

Diferents tipus de proves de detecció del VIH
Test VIH Què detecta? Període finestra

Anticossos

(laboratori)

Anticossos VIH

Tres mesos

Antigen p24

(laboratori)

Proteïna viral p24

Un mes

Quarta generació

(laboratori)

Anticossos VIH i proteïna viral p24   

45 dies

Test ràpid

Anticossos VIH

Tres mesos

 

Proves de detecció d’anticossos

Són proves de tercera generació. La prova d’anticossos o d'ELISA era fins fa poc la més utilitzada com a primera prova de detecció d'anticossos contra el VIH.

Quan una persona s'infecta amb el VIH, el seu cos respon produint proteïnes especials per combatre la infecció anomenats anticossos. Una prova de detecció d'anticossos contra el VIH busca aquests anticossos en sang. Si es detecten anticossos significa que la persona s'ha infectat amb el VIH. La majoria de les persones desenvolupen anticossos del VIH perceptibles entre 6 i 12 setmanes des de la infecció.

El període finestra recomanat per a una prova de detecció d'anticossos contra el VIH és de tres mesos des de l'exposició al VIH.

Les proves d’anticossos són extremadament fiables i molt sensibles, ja que detecten nivells molt baixos d'anticossos del VIH. Tot i així les proves positives al test d’anticossos es confirmen amb una altra prova de laboratori.

 

Prova d'antigen p24

El virus té diferents antígens que provoquen la producció d'anticossos. L'antigen del VIH que més habitualment provoca aquesta resposta és la proteïna p24.

L’antigen p24 es genera pocs dies després des del moment de la infecció pel VIH, cap als 12 dies es pot detectar en sang però passat un mes des de la infecció esdevé indetectable. El període finestra s’estableix en 30 dies.

 

Proves de 4a generació

Algunes de les proves de detecció del VIH més modernes combinen proves d'antigen de p24 amb proves d’anticossos estàndards per reduir el període finestra, s’anomenen proves de 4a generació.

Les proves de quarta generació són la recomanació principal pel testatge del VIH. El període finestra per a una prova de quarta generació és de 45 dies.

 

Proves ràpides de detecció del VIH

La prova ràpida de detecció del VIH és un immunoassaig que utilitza fluids de sang o fluids orals per obtenir resultats en 20 minuts. Es basen en la mateixa tecnologia que les proves descrites anteriorment, però són més fàcils d'utilitzar i no exigeixen instal·lacions de laboratori o alta preparació tècnica.

Actualment, existeix una prova ràpida de 4a generació, és a dir, que detecta tant els anticossos com l’antigen p24 al igual que les equivalents de laboratori, però la seva sensibilitat i especificitat pel que fa a la detecció de l’antigen p24 no és suficient per assumir el mateix període finestra que tenen les proves de laboratori equivalents. És per tot això que el període finestra continua sent de tres mesos després de l'exposició al VIH.

Es pot sol·licitar la prova de manera confidencial, voluntària i gratuïta a:

*Centres que realitzen la prova ràpida de detecció del VIH

 

L'Autotest del VIH a casa

Es pot realitzar la prova de detecció del VIH a casa, mitjançant un autotest.

L’autotest per a la detecció de la infecció pel VIH permet a la persona interessada i sense intervenció d’altres, la detecció d’anticossos anti VIH-1 i anti VIH-2 a partir d’una gota de sang.

 • Es pot comprar a les farmàcies i als webs de les pròpies farmàcies que lliurament vulguin comercialitzar-ho.
 • El contingut del kit que és d’un sol ús.
 • El resultat es pot llegir en 30 minuts.

Tot i això, cal recordar que l’autotest és una eina més en la resposta enfront del VIH i que, com fins ara, es pot continuar sol·licitant la prova convencional al metge de capçalera del CAP o també la prova ràpida a les entitats comunitàries i a les oficines de farmàcia acreditades.

Què més cal saber sobre l’autotest?

 • La seva fiabilitat és molt alta però no del 100%. En cas d’un resultat reactiu cal confirmar-lo amb una prova convencional.
 • S’ha de fer després de que hagin passat 3 mesos (període finestra) des de l’última pràctica de risc per tal d’evitar falsos negatius.
 • Per dubtes relacionats amb el procediment a seguir en la realització d’aquesta prova, podeu trucar al telèfon d’informació del fabricant de l’autotest que apareix en el prospecte.

Per resoldre dubtes generals relacionats amb el VIH, període finestra, indicació de la prova, on realitzar la confirmació d’un resultat reactiu o altres qüestions, podeu trucar al 061 Salut Respon o al telèfon d’informació de la sida 900 212 222.

Data d'actualització:  18.11.2020