Cops, rascades, punxades o torçades de peu que, en un principi, no sembla que tinguin importància, poden derivar en processos d'infecció o fractures. Per això és important no desatendre cap sensació de dolor després de rebre un cop o fer-se una ferida i observar-ne l'evolució en les hores posteriors.

En la majoria de fractures obertes la infecció de les ferides és més fàcil, i per aquest motiu requereixen tractament d'emergència. Una ferida que no rep tractament durant més de vuit hores es considera infectada.

 • Apliqueu sempre el procediment de protegir, alertar i socórrer, valorant els riscos de l'indret on s'ha esdevingut el traumatisme, especialment en zones potencialment insegures com la via pública, les carreteres, les obres...
 • Netegeu bé la zona afectada amb aigua neta. Si hi ha brutícia dins de la ferida, netegeu-la de dins cap a fora.
 • Embeneu sense estrènyer ni deixar massa balderes les benes.
 • No estireu la roba o la brutícia que hagi pogut quedar enganxada a la ferida. Només ho heu de fer si l'objecte surt sense cap dificultat.
 • No utilitzeu cotó ni esparadrap directament sobre la ferida, sinó gases estèrils.
 • Netegeu la ferida i desinfecteu-la sense aplicar-hi solucions desinfectants.
 • Pot ser útil l'administració d'algun analgèsic (paracetamol) per calmar el dolor.
 • Consulteu el 112 per si és necessària la vacuna antitetànica.
 • Si no cedeix el dolor o la inflamació, traslladar la persona accidentada a un centre hospitalari.
 • En cas de traumatismes de més abast:
  • No mogueu la persona accidentada llevat que estigui en un indret perillós.
  • En cap cas heu d'intentar introduir l'os en l'extremitat.
  • Eviteu el moviment de la víctima i aviseu ràpidament els serveis d'emergències.
  • En els traumatismes penetrants, especialment aquells en què hi ha un objecte clavat, no intenteu MAI extreure'l: això només s'ha de fer en un centre hospitalari.

A vegades els cops al cap poden derivar en situacions molt greus, sobretot si l'impacte ha estat durant un accident de circulació, s'ha topat amb una superfície dura o hi ha hagut una caiguda des d'una alçada determinada.

En cas de traumatisme cranioencefàlic, els símptomes són: dificultat en la parla, convulsions, canvi en la mida de les pupil·les, deteriorament dels sentits de la vista, l'olfacte i l'oïda, pèrdua de coneixement, mal de cap, coll rígid i vòmits.

Després d'un cop al cap cal actuar amb rapidesa, ja que les conseqüències poden ser greus: seqüeles neurològiques, aturada cardiorespiratòria i mort.

 • Si detecteu alguns d'aquest símptomes, aviseu immediatament els serveis d'emergències.
 • Comproveu si la víctima respira amb normalitat. Si sospiteu que hi ha una aturada cardiorespiratòria, inicieu les maniobres de reanimació cardiopulmonar.
 • Atureu les hemorràgies, si n'hi ha.
 • Apliqueu compreses de gel a l'àrea inflamada.
 • Vigileu la persona fins que arribi l'assistència mèdica i intenteu que no s'adormi.
 • No netegeu una ferida del cap si és profunda o sagna molt.
 • No extraieu cap objecte que sobresurti d'una ferida.
 • No mogueu la persona, si no és que pel lloc on es trobi corri perill.
 • En cas que la víctima porti casc, no li retireu si sospiteu que s'ha pogut fer un traumatisme cranial.
 • Si es tracta d'un infant que ha caigut, no l'aixequeu si creieu que s'ha fet una fractura cranial.
Data d'actualització:  17.02.2021