Infeccions per tricomones

És una infecció de transmissió sexual freqüent, causada pel paràsit Trichomonas vaginalis. Afecta principalment la dona (a la vagina i la uretra) i en un grau menor, l'home (a la uretra).

Encara que molt sovint és asimptomàtica, les dones normalment tenen més probabilitats que els homes de presentar-ne símptomes.

Aquesta malaltia no deixa seqüeles i rarament presenta complicacions.

La tricomonosi es transmet durant les relacions sexuals (vaginals) no protegides amb una persona infectada, per contacte amb les secrecions genitals del penis o de la vagina. També por contagiar-se en compartir joguines sexuals.

Un home infectat per tricomonosi, tot i que mai no n'hagi tingut símptomes o aquests hagin desaparegut al cap d'unes quantes setmanes sense seguir tractament, pot continuar infectant o reinfectant la seva o les seves parelles sexuals. Si fa el tractament, però, es talla la transmissió.

Una persona que ha tingut infecció per tricomonosi pot tornar-se a infectar si no pren les mesures de prevenció adequades, encara que hagi rebut tractament i s'hagi curat d'un episodi previ.

Més del 50% de les persones infectades són asimptomàtiques i, per tant, no saben que estan infectades, tret que es facin la prova diagnòstica.

Quan hi ha símptomes, des del contagi fins a la seva aparició poden passar de quatre dies a cinc setmanes en el cas de les dones, i al voltant de cinc dies en el cas dels homes.

Les manifestacions en la dona són presència de fluix vaginal espumós de color groc verdós i una olor forta. A més, la infecció pot provocar, en orinar, irritació i picor en l'àrea genital, o menys freqüentment molèsties durant les relacions.

En l'home, moltes vegades no apareixen símptomes. Quan ho fan, es presenten localment amb irritació i vermellor del penis. A més hi una lleu secreció uretral i sensació de coïssor en orinar.

Hi ha unes proves específiques per diagnosticar la tricomonosi. Generalment cal agafar una mostra de les secrecions vaginals en el cas de la dona, o uretrals en el cas de l'home, per realitzar-les.

La tricomonosi es cura fàcilment amb antibiòtic oral. El metronidazole és el més comú per tractar aquesta infecció. Us el podeu prendre per via oral en una dosi única. No prengueu begudes alcohòliques fins passats dos dies d'haver pres la medicació, ja que pot provocar nàusees i vòmits.

No mantingueu relacions sexuals fins que s'hagi acabat el tractament i hagin desaparegut les manifestacions clíniques de la malaltia. En el cas que el tractament consisteixi en una sola dosi, espereu una setmana més.

És important que la parella o parelles sexuals d'una persona infectada visitin el metge o la metgessa per poder ser valorades i rebre el tractament antibiòtic corresponent.

La tricomonosi es pot prevenir de la mateixa manera que moltes altres infeccions de transmissió sexual, és a dir, amb la utilització correcta del preservatiu en les pràctiques sexuals amb penetració.

La persona diagnosticada i tractada de tricomonosi hauria d'informar la seva o les seves parelles sexuals recents, independentment que presenti símptomes o no, per tal que rebin, si és necessari, el tractament adequat. També es recomana no mantenir relacions sexuals fins que no s'hagi acabat el tractament ni hagin desaparegut els símptomes.

Les persones infectades que no presenten simptomatologia poden transmetre igualment la infecció a d'altres sense saber-ho. Encara que hagi rebut tractament i s'hagi curat d'un episodi previ, qui ha tingut una infecció per tricomonosi pot tornar-se a infectar si no pren les mesures de prevenció adequades.

La presència d'infecció per tricomonosi augmenta la susceptibilitat de la dona a contraure la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (sempre que tingui relacions sexuals no protegides amb una persona infectada) i la possibilitat de transmetre-la.

En una dona embarassada amb tricomonosi hi ha més probabilitats que el nounat neixi prematur i amb pes baix. La transmissió al nadó pel canal del part és inusual.

Podeu demanar més informació sobre les infeccions de transmissió sexual als metges o els infermers de capçalera, als ginecòlegs, als llevadors, als farmacèutics, o podeu trucar al telèfon d'informació i consultes 061 Salut Respon, disponible les 24 hores.

Data d'actualització:  19.11.2020

Informació relacionada