Altres tipus d'hepatitis

Hepatitis D

Aquesta malaltia està causada pel virus VHD (virus de l'hepatitis D) i només afecta persones infectades ja per l'hepatitis B, ja que necessita aquest virus per sobreviure.

Es transmet per via sanguínia amb la punxada amb xeringues que han estat utilitzades per persones infectades (tatuatges, acupuntura, consum de drogues…), pel fet de compartir objectes d'higiene personal com raspalls de dents, maquinetes d'afaitar, o en transfusions sanguínies; per contacte sexual sense protecció, i també de mare a fill.

L'hepatitis D pot fer empitjorar una infecció per hepatitis B i agreujar-ne els símptomes.

Hepatitis E

Està causada pel virus VHE (virus de l'hepatitis E). Es transmet per via oral-fecal de manera similar a l'hepatitis A, amb la ingestió d'aliments i aigua contaminats (glaçons de gel, fruites i verdures crues rentades amb aigua infectada…).

No hi ha vacuna disponible i per prevenir-la cal extremar les mesures higièniques i evitar el consum de begudes i aliments contaminats. No causa  una malaltia crònica.

Virus de l'hepatitis E (VHE). Obre en una nova finestra.

Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) 

Hepatitis autoimmune

Es produeix per una disfunció del sistema immunitari que provoca que aquest ataqui i destrueixi les cèl·lules del fetge.

No se'n coneixen les causes però es pensa que hi pot haver una predisposició genètica, ja que molts cops afecta persones amb familiars que tenen malalties autoimmunitàries.

És poc freqüent i es dona principalment en nenes i dones joves.

En alguns casos s'associa a altres malalties autoimmunitàries com tiroïditis, diabetis mellitus, síndrome de Sjögren, etc.

Aquesta hepatitis esdevé crònica i no pot prevenir-se.

Data d'actualització:  23.11.2020