Transmissió

La grip es transmet amb facilitat d'una persona a una altra de tres maneres:

  • Per petites gotes que s'expulsen en tossir o esternudar (via aèria);
  • Per contacte de la pell o oral amb persones malaltes de la grip, i
  • Per tocar o compartir estris (coberts, gots...) i altres objectes sense netejar-los degudament.

 

Les persones adultes poden transmetre la grip des del dia abans de l’aparició dels símptomes i durant cinc dies després d’haver-los manifestat. En els nens aquest període és de deu dies.

La via aèria és la més freqüent. Cada vegada que una persona infectada tus o esternuda, milers de gotetes que contenen centenars de virus es dispersen en l'ambient. Aquestes gotetes poden penetrar en l'organisme d'una altra persona per la boca i el nas, i entrar en contacte amb les mucoses respiratòries. El virus pot adherir-se a a les cèl·lula, i una vegada adherit, penetra en el seu interior i es replica milers de vegades. La cèl·lula atacada es debilita i mor. Posteriorment, s'alliberen nous virus que infecten les cèl·lules veïnes o tornen a les vies respiratòries. La destrucció de les cèl·lules inflama i debilita les mucoses. Això permet l'entrada a l'organisme d'altres agents patògens que causen infeccions potencialment mortals, com ara la pneumònia. La inflamació dels teixits provoca tos o esternuts i el cicle de transmissió s’inicia de nou.

Si patiu malalties cròniques greus, alguna malaltia immunosupressora, esteu embarassada i teniu símptomes de grip, o el vostre fill menor de sis mesos els té, heu de contactar amb el vostre centre d'atenció primària per rebre orientació sobre el que heu de fer.

Data d'actualització:  18.09.2016