En general el dejuni en persones amb diabetis, especialment les tractades amb insulina, està desaconsellat. Tot i això, hi ha algunes situacions en que cal fer dejuni. Aquestes situacions són previsibles i, per tant, se'n pot controlar i evitar el risc, com ara algunes proves o exploracions, en cas de cirurgia, o el dejuni diürn del ramadà. 

Proves diagnòstiques i exploracions que requereixen dejuni

És important indicar que es té diabetis sempre que es demani hora per programar una extracció de sang o qualsevol prova o exploració, i s'ha de procurar que es realitzi a primera hora del matí.

  • Proves de curta durada. Si es preveu que el dejuni que es requereix ha de ser curt (màxim fins a tres hores) com, per exemple, abans d’una extracció de sang, la persona afectada el pot respectar i a continuació s'ha d'autoinjectar la dosi habitual d'insulina i esmorzar amb normalitat.
  • Proves o exploracions de llarga durada. Quan es preveu que el dejuni es pot allargar fins a mitja jornada, cal ajustar la dosi d'insulina al ritme de menjades (quantitat i tipus d'aliment). Aquest ajustament ha de ser diferent per a cada persona en funció del tipus d'insulina que tingui prescrita i la durada del dejuni. És imprescindible programar amb l'equip assistencial l'administració de les dosis d'insulina corresponents, encara que la prova o exploració es faci per motius diferents a la diabetis.
  • Cirurgia. En cas que la persona afectada estigui en dejú per tal de sotmetre's a una intervenció són els professionals sanitaris els qui es fan càrrec del seu control metabòlic. 
Un plat buit sobre d'una taula

Dejuni voluntari diürn per seguir el ramadà

  • Cal preveure aquest període de temps i planificar les pautes tant de la presa d'aliments com de l'administració del tractament medicamentós.
  • S'ha d'adaptar la conducta que cal seguir a la situació de cada persona, que serà diferent segons l'horari i el tipus de feina, el tipus i la dosi d'insulina habitual i el control metabòlic, entre molts altres factors.
  • Cal augmentar el nombre i la freqüència dels controls de glucèmia.
  • S'ha de garantir la hidratació suficient.
  • Cal suspendre el dejuni sempre que es presenti qualsevol malaltia intercurrent (especialment amb presència de febre), hipoglucèmia (especialment si és de repetició) o cetonèmia.
  • S'ha de fer una visita mèdica de control en acabar el període de dejuni diürn i planificar la tornada a la rutina diària habitual.

 

Data d'actualització:  12.11.2020