Tractament

Amb el tractament més adequat per a cada persona es busca mantenir el nivell de glucosa en sang (glucèmia) en els valors normals, és a dir que s’estigui en normoglucèmia de manera sostinguda i el màxim temps possible. Un bon tractament aconsegueix normalitzar els nivells de sucre a la sang, evita a curt termini la presència de glucosa a l'orina (glucosúria), i redueix la set excessiva (polidípsia).

L'objectiu més important és evitar o retardar les complicacions de la malaltia que poden aparèixer a llarg termini. Si tot i així sorgeixen problemes de salut a causa de la diabetis, es buscarà el tractament més idoni per atenuar-ne les conseqüències. En definitiva, es pretén que la persona amb diabetis tingui una bona qualitat de vida, present i futura.

Mantenir la normoglucèmia facilita el bon control de la pressió arterial (PA) i del nivell de colesterol en sang (colesterolèmia), i també ajuda a no augmentar de pes. Mantenir aquests factors dins dels paràmetres saludables contribueix a evitar complicacions.

Per tal que la persona amb diabetis prengui part activa en el seu tractament, són requeriments bàsics el coneixement de la malaltia, identificar els senyals d'alerta i saber com actuar davant de qualsevol eventualitat. Per aquesta raó, l'educació terapèutica és fonamental i inexcusable en les persones amb diabetis.

El tractament es basa en tres punts bàsics, que han d'estar en equilibri perquè interactuen contínuament entre ells.