Resultats de les intervencions realitzades en els campaments de diabetis de 2015 i 2016