Reaccions emocionals després del diagnòstic de diabetis