Quan cal portar al psicòleg l'infant o jove amb diabetis