Reaccions emocionals en el moment del diagnòstic de diabetis