L'impacte de l'atenció


Cuidar pot ser una experiència satisfactòria i gratificant, que aporta molts aspectes positius per al desenvolupament personal. Permet enfortir els vincles amb la persona atesa, descobrir noves actituds o habilitats pròpies, i sentir-se útil i estimat.

Malgrat això, també és una tasca complexa que afecta diversos àmbits de la vida de la persona que l'assumeix:

  • La salut física: la sobrecàrrega física i emocional que suporten els cuidadors pot perjudicar la seva salut i provocar cansament, dolor muscular, mal de cap, mal d'esquena i trastorns del son, entre d'altres símptomes.
  • La salut emocional: les persones cuidadores acostumen a tenir dubtes, conflictes interns, sentiments intensos de culpabilitat, pensaments erronis i sensació de desesperança. Tot això afecta el seu estat psicològic i emocional i sovint provoca l'aparició d'ansietat i depressió.
  • La família: ser cuidador pot provocar canvis importants en l'estructura familiar i també en els rols i els patrons de conducta dels seus membres, així com tensions i dificultats en les relacions i en la comunicació.
  • La vida social i el lleure: les tasques de cura d'una persona dependent requereixen una gran quantitat de temps, per la qual cosa les relacions socials i el temps de lleure es veuen reduïts considerablement i, en alguns casos, fins i tot anul·lats. 
  • L'àmbit laboral i econòmic: sovint els cuidadors han de reduir la seva jornada laboral i, fins i tot, en alguns casos no poden mantenir la seva ocupació, un element fonamental per al desenvolupament personal. Aquesta decisió comporta, a més, la disminució dels ingressos econòmics.  
Data d'actualització:  25.11.2021