La termoregulació o capacitat de mantenir la temperatura corporal dins d'uns límits és una de les funcions corporals imprescindibles per a la vida. La temperatura interna del cos considerada normal oscil·la entre els 36,1º i els 37,2º. Per mantenir constant aquesta temperatura, l’organisme disposa d’alguns mecanismes per equilibrar els guanys de calor, principalment originats per l’activitat muscular, i les pèrdues, com ara l’evaporació de la suor, la respiració o la circulació de la sang.

Ara bé, en condicions de calor extrema o davant la realització d’activitats físiques intenses en ambients calorosos, aquest equilibri es pot trencar: els guanys superen a les pèrdues, de manera que la calor s’acumula en l’organisme i la temperatura tendeix a elevar-se de forma contínua.

Data d'actualització:  15.06.2021