Les emocions

Quan apareix una situació inesperada i difícil a la vida, les persones reaccionen de maneres molt diverses. Després de conèixer el diagnòstic de càncer és natural experimentar sentiments de por, disgust, desesperança o fins i tot d’incredulitat o xoc. Cal un cert temps per acceptar i entendre el diagnòstic.

En general, les persones amb càncer afronten la situació com altres persones ho fan davant d’altres problemes diferents de la vida. Després de la situació inicial d’impacte en rebre el diagnòstic, i de l’inici del tractament, s’adonen que tenen capacitat per continuar desenvolupant la seva vida, de manera que normalitzen i hi integren l’experiència del diagnòstic de càncer.

Informació relacionada