Formigueig i endormiscament dels dits

Algun medicament de quimioteràpia pot provocar aquest símptoma. Es produeix a causa de la irritació dels nervis que afecten aquestes zones del cos.

Consisteix a tenir la sensació de formigueig o endormiscament dels dits de les mans o dels peus. Pot aparèixer durant el tractament o immediatament després (cas anomenat neuropatia sensorial aguda) i sol durar un o dos dies.

En tractaments perllongats, es pot desenvolupar de manera persistent o crònica (cas anomenat neuropatia sensorial crònica). En cap cas afecta la força, però sí la sensibilitat, la qual cosa pot ser una mica molesta.

Si apareix, s’ha de consultar el metge per prendre les accions necessàries.

Data d'actualització:  18.07.2018