Generalment, les principals teràpies que es fan servir en el tractament del càncer són la cirurgia, la quimioteràpia i altres medicaments amb indicació anticancerígena, i la radioteràpia.

La tria entre diferents tractaments i la seqüència en què es poden aplicar depenen de diversos factors, com ara el tipus i la localització del tumor, l’extensió de la malaltia en el moment del diagnòstic, les característiques individuals de la persona en relació amb la salut, i les indicacions terapèutiques basades en la millor evidència científica disponible.

Per exemple, la cirurgia no sempre és el primer tractament. De vegades la radioteràpia o la quimioteràpia es poden fer servir per reduir el tumor abans de la cirurgia. També hi ha ocasions en què només s’aplica una teràpia o la combinació de vàries.

L’elecció del tractament requereix una valoració individual de cada cas. Aquest procés el duen a terme de manera coordinada diferents especialistes experts en la malaltia per plantejar les opcions terapèutiques més adients i decidir-ho conjuntament amb la persona malalta.