Estadificació (grau d'extensió)

Estadi 0 (carcinoma in situ)

Estadi I

Estadi II

Estadi III

Estadi IV

Càncer recurrent

Data d'actualització:  11.07.2018