El càncer colorrectal és un tumor maligne que s’inicia en els teixits del còlon o del recte.

Un tumor maligne és una massa o teixit format per un un excés de cèl·lules que el cos no necessita. Les cèl·lules d’aquests tumors poden envair teixits propers o bé disseminar-se per altres parts del cos. Aquesta disseminació des d’una part del cos a una altra s’anomena metàstasi.