Circuit de diagnòstic ràpid

Aquest programa es va introduir en el 2005 per establir un circuit específic preferent per al diagnòstic del càncer. Actualment abasta el càncer de mama, de pulmó, colorectal, pròstata i de bufeta urinària. 

L’objectiu és reduir el temps transcorregut entre la sospita fonamentada de càncer, la confirmació diagnòstica i l’inici del tractament, atribuïble als serveis sanitaris. 

Cal tenir present però, que la disminució del retard no té un impacte en la supervivència, d’acord amb l’evidència científica disponible, però pot contribuir a la disminució del nivell d’angoixa que experimenta una persona en aquestes circumstàncies, així com millorar la qualitat del procés assistencial.

Per tal d’assolir l’objectiu, el Programa s’ha definit amb les característiques següents: 

 • Criteris clínics d’inclusió al programa ben definits i consensuats entre l’atenció primària i l’especialitzada.
 • Accés ràpid a les proves diagnòstiques per als pacients amb sospita de càncer.
 • Gestor de cas com a responsable del pacient durant tot el procés.
 • Reorganització de circuits (disseny de circuits preferents i agrupació d’exploracions).
 • Estudi sense hospitalització sempre que sigui possible.
 • Atenció integral per un equip multidisciplinari.
 • Sistema d’informació per al seguiment i avaluació.
 • Mesura de resultats amb indicadors discutits i consensuats a nivell de tota Catalunya.

Participen tots els centres hospitalaris de la Xarxa pública que diagnostiquen i tracten els càncers esmentats i tots els Equips d’Atenció Primària de Catalunya.

S’han desenvolupat indicadors quantitatius, de recollida anual, per avaluar el funcionament del programa. Tanmateix l'any 2007 es va fer un estudi qualitatiu.

 • Càncer de còlon:Taula 1. Indicadors de seguiment per càncer de còlon i període d’anàlisis.
 • Càncer de mama:Taula 2. Indicadors de seguiment per càncer de mama i període d’anàlisis.
 • Càncer de pulmó:Taula 3. Indicadors de seguiment per càncer de pulmó i període d'anàlisis.
 • Càncer de pròstata:Taula 4. Indicadors de seguiment per càncer de pròstata.
 • Càncer de bufeta urinària:Taula 5. Indicadors de seguiment per bufeta urinària.
Data d'actualització:  27.07.2018