Circuit de diagnòstic ràpid

Aquest programa es va introduir en el 2005 per establir un circuit específic preferent per al diagnòstic del càncer. Actualment abasta el càncer de mama, de pulmó, colorectal, pròstata i de bufeta urinària. 

L’objectiu és reduir el temps transcorregut entre la sospita fonamentada de càncer, la confirmació diagnòstica i l’inici del tractament, atribuïble als serveis sanitaris. 

Cal tenir present però, que la disminució del retard no té un impacte en la supervivència, d’acord amb l’evidència científica disponible, però pot contribuir a la disminució del nivell d’angoixa que experimenta una persona en aquestes circumstàncies, així com millorar la qualitat del procés assistencial.

Data d'actualització:  27.07.2018