Seguiment de les baixes de curta durada (de 5 a 30 dies)

En el mateix moment que rebeu el comunicat de baixa de curta durada, el metge o la metgessa us indicarà la data de la propera visita per confirmar la continuació d’aquesta situació.

Aquesta visita es programa en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data d’inici de la baixa.

A partir de la primera confirmació de la baixa, la revisió que donarà lloc al posterior comunicat de confirmació es farà, de manera habitual, en un termini màxim de 14 dies naturals.

No obstant, si esteu en situació de baixa podeu ser citats, en qualsevol moment, a una revisió de control.

L’assistència a aquestes visites és obligatòria.

En cas d’incompareixença no justificada, el metge o la metgessa  pot emetre l’alta, i a partir d’aquest moment es deixarà de tenir dret a percebre la prestació econòmica per incapacitat temporal.

 

Informació relacionada

Cites de seguiment i control de l'ICAM Prestació d'Incapacitat Temporal

Web de la Seguretat Social

Data d'actualització:  22.11.2018