Anticoncepció d'urgència

Píndola de l'endemà

pastilla anticonceptiva

El contraceptiu d’urgència és un medicament que conté substàncies hormonals. També s'anomena "píndola postcoital" o "píndola de l'endemà".

Es pot utilitzar en cas de fracàs del mètode contraceptiu habitual o després d'una relació sexual no protegida. Només és eficaç per a aquesta relació i si es torna a tenir una altra relació no protegida cal repetir el tractament.

L'efecte de la píndola és que fa augmentar l'espessor del moc cervical i redueix la motilitat de les trompes, evitant així el possible embaràs.

És eficaç?

Té un alt grau d'eficàcia, especialment si es pren durant les setanta-dues hores després del coit.

La píndola de l'endemà només evita l'embaràs de la relació sexual més recent i, per tant, en les següents caldrà usar un mètode anticonceptiu més segur. Entre tots els que hi ha, el preservatiu (tant el masculí com el femení) és un dels més recomanats perquè permet evitar al mateix temps l'embaràs, les infeccions de transmissió sexual (inclosa la sida) i altres malalties.

No és un mètode abortiu, perquè no és eficaç si l'òvul ja s'ha implantat a l'úter. 

Quins riscos té?

Encara que es pot prendre sempre que es necessiti, no s'ha d'utilitzar com un mètode anticonceptiu habitual, ja que altera el cicle menstrual i pot no ser efectiva si s'utilitza de manera sistemàtica.

La píndola de l'endemà no és un mètode anticonceptiu corrent i pot tenir efectes secundaris, com ara dolor de mama, nàusees, vòmits, mal de cap, marejos, alteracions dels cicle menstrual, etcètera.

Com es por obtenir?

La píndola es pot obtenir de manera gratuïta i mantenint la confidencialitat a la xarxa sanitària de Catalunya, als centres d'atenció primària, als centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva i a les unitats d'urgència d'atenció continuada. També es pot obtenir a les oficines de farmàcies.

Recursos per a professionals

Data d'actualització:  05.02.2020