Reconeixement de les titulacions de formació professional de països de la Unió Europea (o de països inclosos dins l'Espai Econòmic Europeu) per poder exercir a Catalunya