Peticions de PRAM per persones amb problemes de salut mental