Voluntats anticipades: dificultats per a la posada en pràctica i finestres d’oportunitat. Taula de valors