• Inici
  • Terminologia de la cronicitat

Terminologia de la cronicitat

Terminologia de la cronicitat

La Terminologia de la cronicitat conté 80 termes de l'àmbit de l'atenció i la prevenció de la cronicitat. És resultat del treball terminològic dut a terme entre els professionals del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC) del Departament de Salut i el TERMCAT, que ha tingut la col·laboració d'institucions i organismes dels sectors implicats.

Aquesta obra, que fixa els conceptes més habituals en la prevenció i atenció dels problemes de salut crònics, és una iniciativa pionera, concebuda per oferir una eina útil de consens terminològic per a l'exercici professional a Catalunya i també per ser un referent en el debat internacional que la cronicitat està promovent. Conté denominacions i definicions en català, i equivalents en castellà i anglès.

 

Data d'actualització:  27.05.2013

Informació relacionada