Reflexions del Grup d’Ètica de la CAMFIC entorn del Programa d’atenció a la cronicitat