Els experts en bioètica… han de tenir un comportament èticament exemplar?