• Inici
  • Diccionari de bioètica

Diccionari de bioètica

Anna Nin Aranda
TERMCAT, Centre de Terminologia

El Comitè de Bioètica de Catalunya, juntament amb el Departament de Salut i el Centre de Terminologia TERMCAT, han constituït un grup de treball per a l’elaboració del Diccionari de bioètica. L’obra pretén reflectir la multidisciplinarietat pròpia de la bioètica. Amb aquesta finalitat, doncs, inclourà termes pertanyents a diferents àrees, com els principis de la bioètica, els drets i els deures dels pacients i els professionals de la salut, la recerca, el final de la vida, la genètica o la reproducció humana. 

El progrés biològic i mèdic aconseguit gràcies a la recerca biomèdica, ultra la pràctica habitual de la medicina, comporta implicacions ètiques que repercuteixen en la societat i el seu sistema de valors. L’interès per una relació harmònica i respectuosa entre investigadors, professionals de la salut, malalts i familiars ha dut a reflexionar sobre el vessant ètic i moral de la praxi biomèdica. Amb la voluntat de definir els conceptes bàsics sorgits d’aquesta reflexió i fer accessible aquest coneixement tant a la comunitat mèdica i assistencial com a la ciutadania, el Departament de Salut, el Comitè de Bioètica de Catalunya i el TERMCAT han impulsat l’elaboració del Diccionari de bioètica.

Contingut de l’obra

El diccionari constarà de vora 300 termes, amb la definició en català i els equivalents corresponents en castellà i anglès. Atès que en molts casos la lectura dels termes es pot fer des de diferents vessants (mèdic, jurídic, filosòfic), si es considera necessari s’afegiran notes explicatives complementàries de la definició.

L’obra pretén reflectir la multidisciplinarietat pròpia de la bioètica. Amb aquesta finalitat, doncs, inclourà termes pertanyents a diferents àrees, com els principis de la bioètica, els drets i els deures dels pacients i els professionals de la salut, la recerca, el final de la vida, la genètica o la reproducció humana.

Consens terminològic i adequació lingüística

L’objectiu del projecte és elaborar una terminologia bàsica i alhora rellevant, que resolgui els dubtes terminològics dels professionals de la salut i els serveis socials i dels usuaris de les institucions sanitàries.

Per això, els especialistes que participen en el projecte han seleccionat els termes d’ús més habitual en l’àmbit de la bioètica. Amb el seu assessorament, els terminòlegs del TERMCAT defineixen els conceptes i estableixen la denominació catalana més adient per a designar-los.

Un element clau en la tria de la denominació i en la delimitació del concepte és el consens entre els especialistes. Una terminologia completa, adequada lingüísticament i consensuada amb els professionals que l’han de fer servir garanteix la utilitat i el profit de l’obra. Ara bé, de vegades arribar al consens no és fàcil, especialment si la delimitació d’un concepte no és clara o si la fixació de la denominació és problemàtica —pot ser, per exemple, que per a un concepte s’utilitzin múltiples denominacions.

Per tractar amb profunditat els termes més complexos, a finals d’any es farà una sessió de normalització, en què lingüistes del TERMCAT i diversos experts en bioètica discutiran
els conceptes i les denominacions que susciten controvèrsia a fi d’arribar a una solució acordada. Posteriorment, el Consell Supervisor del TERMCAT estudiarà i aprovarà els termes debatuts en la sessió.

Actualment, l’obra es troba en fase d’elaboració i està previst que es publiqui l’estiu del 2015. El Diccionari de bioètica formarà part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT i, si escau, s’editarà també en paper.

Per acabar, us oferim un tastet del Diccionari de bioètica, elaborat amb alguns exemples dels termes que inclou, com són autonomia, consentiment informat, dignitat, dilema moral, eugenèsia, limitació de l’esforç terapèutic, objecció de consciència, preembrió, rebuig del tractament, suïcidi assistit o sedació terminal. Us mantindrem informats del projecte en properes edicions del butlletí.

Data d'actualització:  26.06.2018